Tanie pokoje na wczasy

wczasy, wakacje, urlop

Frombork

13 maj 2011r.

FROMBORK. Około roku 1270 zbudowano tu warownię-katedrę, do której przeniósł się z Braniewa biskup warmiński Henryk. U stóp wzgórza katedralnego rozbudowało się miasto, otrzymując prawa miejskie w roku 1310. Pierwszymi osadnikami byli przybysze z Lubeki. Całe miasto otoczono wałem ziemnym, wzmocnionym palisadą. W czasie wojen miasto było wielokrotnie niszczone, aż w roku 1772, po pierwszym rozbiorze Polski, przeszło w ręce pruskie. Liczba mieszkańców wynosiła wówczas 1362. Przed wybuchem II wojny światowej liczba ludności wynosiła 3,1 tys., obecnie 1,4 tys. W czasie działań wojennych w 1945 roku Frombork zniszczony został w 70%. Zniszczenia nie ominęły cennych zabytków, które zostały odrestaurowane i ściągają turystów z całej Polski. Do najatrakcyjniejszych należy zespół budowli na Wzgórzu Katedralnym, zaliczany do zabytków grupy zerowej, a więc o najwyższej wartości artystycznej, historycznej i naukowej w skali światowej. W latach 1329—1388 wybudowano tu wspaniałą gotycką katedrą, którą następnie otoczono murami obronnymi, basztami i bramami. W XVII—XIX wieku kapituła wybudowała poza warownią kilkanaście kanonii, z których kilka zachowało się do dzisiaj. W roku 1512 sprowadził się do Fromborka Mikołaj Kopernik. Poza normalnymi obowiązkami kanonika Wielki Astronom leczył i prowadził badania astronomiczne. Właśnie tutaj powstało jego wiekopomne dzieło De Revolutionibus Orbium Coe-lestium. Zmarł 24 maja 1543 roku i pochowany został w katedrze, pod posadzką w południowej nawie bocznej. W mieście zachowały się ruiny zniszczonego w roku 1945 gotyckiego kościoła Św. Mikołaja, wieża wodociągowa z roku 1571, wieża gotycka przy ul. Basztowej oraz kamieniczki mieszczańskie z XVII wieku.

ocena 4,8/5 (na podstawie 4 ocen)

Urlop, wakacje, wczasy, Frombork, nad morzem, wczasy