Tanie pokoje na wczasy

wczasy, wakacje, urlop

historia miasta Gdynia

19 maj 2010r.

Historia Gdyni: Pierwsza wzmianka o Gdyni pojawia się w dokumencie z 1253 r., w którym biskup kujawski Wolimir wymienia wsie należące do parafii w Oksywiu. W 1308 r., po opanowaniu Pomorza Gdańskiego przez Krzyżaków, wieś znalazła się pod panowaniem zakonu. W 1362 r. wielki mistrz krzyżacki Winrych von Kniprode lokował wieś na prawie chełmińskim, a w trzy lata później przekazał ją rycerzowi Pawłowi z Rusocina i jego bratankom. Wymienieni byli potomkami wielmoży pomorskiego Wojsława z Rusocina, który podczas napadu Krzyżaków na Pomorze Gdańskie w 1308 r. dowodził obroną grodu gdańskiego. W1382 r. Jan z Rusocina podarował Gdynię ufundowanemu przez siebie klasztorowi w Kartuzach. Ponownej lokacji wsi dokonali zakonnicy w 1429 r. Do pierwszego rozbioru Polski (1772) wieś należała do majątków klasztornych. Znaczniejszy rozwój miejscowości nastąpił dopiero z chwilą wybudowania w 1870 r. linii kolejowej z Gdańska do Szczecina. W pocz. XX w. do Gdyni zaczęli przyjeżdżać letnicy. W1904 r. niemiecka spółka „Weichsel" wybudowała na terenie obecnego Skweru Kościuszki Dom Zdrojowy, powstały także pierwsze wille i pensjonaty. Wśród letników zaczęli coraz liczniej napływać Polacy. W1910 r. wieś liczyła ok. 1000 mieszkańców. Po odzyskaniu niepodległości Gdynia nadal rozwijała się jako nadmorskie letnisko i kąpielisko. W1920 r. zaczęto budowę dużego osiedla letniskowego na Kamiennej Górze, wybudowano nowy dom zdrojowy i molo spacerowe. Jednak prawdziwa kariera Gdynia zaczęła się z chwilą budowy portu morskiego. W 1|Ł21 r., kiedy okazało się, że Niemcy utrudniają Polsce dostęp do portu gdańskiego, podjęto decyzję o budowie własnego portu w Gdyni. Autorem projektu był inż. Tadeusz Wenda. Już w 1923 r. oddano drewniane, tymczasowe molo, do którego 13 sierpnia 1923 r. przybił pierwszy statek. Był nim pływający pod banderą francuską s/s „Kentucky". W następnych latach port był w szybkim tempie rozbudowywany. Inwestycję ukończono w 1929 r. Duże zasługi w realizacji budowy położył ówczesny minister przemysłu i handlu Eugeniusz Kwiatkowski. Już w roku ukończenia budowy port gdyński przeładował prawie 3 min ton towarów. W kilka lat później zdystansował pod względem przeładunków Gdańsk i stał się jednym z największych portów bałtyckich. W1938 r. obroty wyniosły ponad 9 min ton. Równolegle z portem rozbudowywała się wieś, która w 1926 r. uzyskała prawa miejskie. Intensywny rozwój w dalszych latach sprawił, że z małej wioski liczącej jeszcze w 1925 r. 5 tys. mieszkańców, Gdynia przekształciła się duży ośrodek miejski liczący w 1939 r. 127 tys. mieszkańców. Podczas wojny o Gdynię toczyły się zacięte walki. 19 września 1939 r., po bohaterskiej obronie, żołnierze polscy zmuszeni zostali do kapitulacji. W czasie okupacji Gdynia była silnym ośrodkiem konspiracji i ruchu oporu (m.in. AK, Tajna Organizacja Wojskowa „Gryf Pomorski", Tajny Hufiec Harcerski „Gdynia", Szare Szeregi). Okupanci wysiedlili z terenu miasta prawie 50 tys. osób. Port gdyński stał się bazą hitlerowskiej Kriegsmarine, a nazwę miasta zmieniono na Gotenhafen. 28 marca 1945 r., po ciężkich walkach, Gdynię wyzwoliły wojska II Frontu Białoruskiego i 1 Brygada Pancerna Wojska Polskiego. W czasie działań wojennych 10% zabudowy legło w gruzach, zniszczenia w porcie sięgnęły 80%. Po wojnie nastąpiła odbudowa i modernizacja portu i stoczni. Wzniesiono nowe osiedla mieszkaniowe. W 1970 i 1980 r. miasto było ośrodkiem ruchu strajkowego.

ocena 4,8/5 (na podstawie 4 ocen)

Urlop, wakacje, Gdynia, Ttójmiasto, kurorty nadmorskie, nad morzem