Tanie pokoje na wczasy

wczasy, wakacje, urlop

Jantarowe Złoto

24 lipiec 2013r.

JANTAROWE ZŁOTO Jantar, dobry kamień, święty kamień, złoto północy, złoto iałtyku, elektron - bursztyn niejedno ma imię. Barw także wiele: antarowe bryłki zależnie od wieku mienig się kolorami od niemal liałego, przez wszystkie odcienie żółci i pomarańczu, po ciemny, prawie wiśniowy. Od wieków bursztyn budził podziw i zainteresowanie. Ze względu na piękno, przyjemny zapach i podatność na obróbkę zawsze wykorzystywany byt jako kamień dekoracyjny. "Paciorki złociste jak słońce opiewał już Homer. Rzymski historyk Pliniusz Starszy pisał, iż "wśród przedmiotów zbytku osiąga taką wartość, że figurka ludzka z bursztynu, dowolnie mała, kosztuje znacznie więcej niż w pełni sił mężczyźni (niewolnicy)". Jako cenny surowiec bursztyn stanowił środek płatniczy. Przypisywano mu także magiczną siłę i właściwości lecznicze. Niegdyś robiono z niego cenione amulety, dziś wykorzystywany jest również w przemyśle kosmetycznym i domowych apteczkach. Buisztnowa nalewka jest znanym panaceum na rozmaite dolegliwości. Od wieków największe zainteresowanie wzbudzały inkluzje ■ bryłki bursztynu, w których zachowały się, zatopione w żywicy i utrwalone na zawsze, owady i fragmenty roślinności - ślady życia sprzed milionów lat. BURSZTYNOWA HISTORIA Najstarsze materiały świadczące o znajomości bursztynu i jego obróbce w rejonie Gdańska pochodzę z okresu 8 - 4 tys. lat p.n.e. i wiążą się z przypisywaną mu magiczng siłq. Wyrabiano wówczas dla potrzeb kultowych bursztynowe amulety - postaci zwierząt, figurki bóstw i herosów. Gdańsk leży na skrzyżowaniu historycznych i współczesnych szlaków bursztynowych. Historyczne lądowe szlaki kulturowowymienne Europy przebiegały wzdłuż głównych rzek, m.in. Wisły i wiodły na południe w kierunku Morza Czarnego, do Rzymu (szlak rzymski do Akwilei) i Grecji (szlak helleński do Alexandropolis). Szlak bursztynowy, tzw. nadwiślański, łączący Pobrzeże Gdańskie z krajami śródziemnomorskimi funkcjonował co najmniej od V wieku przed Chrystusem. Lata ok. 400 p.n.e. - ok. 30 r. n.e. to okres dominacji Celtów w Europie. Bursztyn oył stale obecny w ich kulturze. Plemiona celtyckie rozprzestrzeniły się na rozległe obszary Europy docierając do Italii j na Bałkany nad Adriatyk. Celtyccy kupcy zaktywizowali stare i przetarli nowe szlaki bursztynowe hjczące Italię oraz Ilirię z "bursztynowym wybrzeżem" południowego Bałtyku. Bursztynowy szlak miał dla Europy nie tylko znaczenie gospodarcze; tg drogg rozpowszechniano również naukę i kulturę. Handel sprzyjał poznaniu, zbliżeniu i zrozumieniu różnych kultur i cywilizacji. Poaqtki bursztynowej świetności Najstarsze ślady pracowni bursztyniarskiej w Gdańsku pochodzę z końca X wieku. Istniał wówczas monopol władzy książęcej na pozyskiwanie bursztynu. Książęcy rybacy musieli uzyskać prawo zbierania kruszcu od władców gdańskiego grodu. Asortyment wyrobów był już wówczas wyjątkowo bogaty: paciorki, pierścionki, wisiorki, kostki i pionki do gry, amulety, a po wielkim chrzcie gdańszczan przez św. Wojciecha - również krzyżyki. Wytwoiy gdańskich bursztynników były przeznaczone nie tylko ala gdańszczan, trafiały także do mieszkańców innych grodów na ziemiach polskich. Gotowe wyroby, jak też surowiec, były eksportowane do Flandrii. W XIVwieku. gdy Pomorzem Gdańskim zawlaanał Zakon Krzyżacki, bursztyn stał się szczególnie poszukiwany. Handel surowcem przynosił mu znaczne dochody. Wysyłano go do Brugii, Lubeki, Amsterdamu, Antwerpii, Kolonii, Norymbergi, Wenecji. Dozorcy pilnie strzegli magazynów bursztynu, a za ukrycie znalezionych kamieni groziła nawet kara śmierci I Polityka zakonu nie sprzyjała jednak rozwojowi sztuki bursztyniarskiej. Rozkwitowi gdańskiego rzemiosła bursztyniarskiego przysłużył się król Kazimierz Jagiellończyk, nadając miastu tereny bogate w bursztynowe złoża. W okresie I Rzeczpospolitej bogaty i liczący się w Europie Gdańsk znany był jako ważne centrum bursztyniarstwa. Rozwijała się wówczas rzeźba sakralna. Produkowano także różnorodne naczynia, szkatuły, pudelka, lichtarze, zegary, ramy do obrazów. Pierwszy cech bursztynników w Gdańsku utworzono w 1477 roku. Ztoty wiek gdańskiego bursztynu Przełom XVI i XVII stulecia w Gdańsku nazywany jest "złotym wiekiem". W gdańskich pracowniach tworzono lianę dzieła z bursztynu na zamówienie bogatych mieszczan, szlachty, magnatów, duchowieństwa, królów polskich. Bursztynowe wyroby docierały również na dwory książęce i królewskie całej Europy. Dzieła gdańskich bursztynników były najcenniejszymi dyplomatycznymi podarunkami dla papieży, carów, sułtanów i kalifów oraz władców największych państw europejskich, w tym "króla słońce", francuskiego Ludwika XIV. Bursztynowe precjoza, godne najznamienitszych kolekcji, stały się prawdziwą wizytówką miasta. Pod wpływem architektury, już w połowie XVI wieku, zaczęto tworzyć dzieła komponowane w oparciu o klasyczne porządki konstrukcyjne na wzór dobrze dopasowanych murów budowli kamiennych. Ścianki dużych obiektów podwajano, uwzględniając kruchość bursztynu. Ta metoda znalazła zastosowanie przy tworzeniu słynnej zaginionej Bursztynowej Komnaty. To właśnie gdańszczanie mieli największy udział w jej powstaniu. Pomysłodawcą i autorem szczególowego projektu był znamienity gdański bursztynnik Andreas Scnluter. Gdańszczaninem był także pierwszy z realizatorów tego dzieła -Gottfried Wolfram. Dwaj następni wykonawcy- mistrzowie gdańskiego cechu Gottfried Turau i Ernest Schacht doprowadzili do końca zamysł Schlutera i ocalili go przed zniszczeniem, kiedy król Fryderyk Wilhelm nakazał przerwać prace tuż przed ich ukończeniem. Powrót do tradycji Dwie wielkie wojny doszczętnie zniszczyły europejskie bursztynnictwo. W Gdańsku nie pozostał ani jeden warsztat. Tuż po wojnie wielu artystów podjęło próbę odrodzenia wielkich tradycji Gdańska. Był to jednak powrót do najdawniejszej funkcji bursztynu, jaką była ozdoba stroju. Dzisiaj gdańscy bursztynnicy i icn dzieła znani są na całym świecie. Tworzą zaiówno w dawnym, wielkim stylu swoich znamienitych poprzedników, jak i hołdując awangardzie. I znów nic nie ogranicza ich rozmachu: już niedługo w gdańskim kościele św. Brygidy podziwiać będzie można w całej okazałości wspaniały bursztynowy ołtarz!

ocena 4,8/5 (na podstawie 4 ocen)

Urlop, kurorty nad morzem, miejsca noclegowe, nad morzem, wakacje, wczasy, wczasy z dzieckiem, Jantar, Pomozre, wypoczynek, wakacje, Bursztyn