Tanie pokoje na wczasy

wczasy, wakacje, urlop

Kalisz Pomorski

09 listopad 2011r.

Kalisz Pomorski Miasto położone na Pojezierzu Wałeckim nad rzeką Drawicą, przy trasie Piła — Szczecin, w strefie chronionego krajobrazu. Kalisz otaczają trzy jeziora: Młyńskie, Bobrowo Wielkie i Małe. Okoliczne zalesione wzgórza dochodzą do znacznej wysokości, np. Góra Rusinowa — 153 m n.p.m. Za Jeziorem Młyńskim (1 km) rozciąga się pasmo "Rosyjskich Gór" — wzgórz o wysokości, 140 m n.p.m. pokrytych lasami mieszanymi. Na zachód i południe od miasta rozciągają się zwarte partie lasów wchodzące W skład Puszczy nad Drawą. W pobliżu (około 5 km) znajduje się Jezioro Mąkowarskie (pow. 178 ha, głęb. 33 m) o zalesionych i klifowych brzegach. Przez jezioro przepływa rzeka Drawica (zwana też Mąkowarką) lewy dopływ Drawy. W pobliskiej wsi Biały Zdrój (5 km) znajduje się ciekawy park z okazami starych, 600-let-nich lip, dębów i grabów a także drzewami obcego pochodzenia jak żywotniki' zachodnie i czeremcha amerykańska. Stare słowiańskie osiedle. Miejscowość wymieniana w dokumentach księcia Przemysława II (1251 r.) jako Calisia Nova. Za czasów Bolesława Krzywoustego i Kazimierza Wielkiego wchodziło w skład Wielkopolski. Zagarnięte przez Brandenburczyków w roku 1206. Prawa miejskie otrzymuje w roku 1303. W XIV w. miasto przechodzi na własność rodziny Wedlów, rozpoczyna się bowiem budowa zamku i murów obronnych. Podczas wojen polsko-krzyżackich miasto ulega dość znacznemu zniszczeniu. Do XVIII w. posiada charakter rolniczy. Na przełomie XVIII i XIX w. Kalisz był największym — na Pomorzu Zachodnim — ośrodkiem produkcji sukna. W drugiej połowie XIX w. zaczyna rozwijać się gorzelnictwo. W latach międzywojennych czynne były grabarnie, zakłady zbrojeniowe, tartaki, gorzelnie i cegielnie. W roku 1945 miasto stanowiło silny punkt oporu niemieckiego. W czasie działań wojennych zniszczone głównie w śródmieściu. Obecnie Kalisz Pomorski liczy około 3,5 tys. mieszkańców, jest siedzibą władz miejsko-gminych i stanowi ośrodek przemysłu drzewnego i prefabrykatów budowlanych. Obiekty godne zwiedzenia stanowią: — ruiny zamku z XIV w. w parku miejskim, — kościół rokokowy z 1771 r. z ambonowym ołtarzem, — plebania z XIX w. — grodzisko wyżynne, wczesnośredniowieczne. — PKP — dworzec; linia Wałcz — Stargard Szczeciński. — PKS — przystanek; linia Drawsko Pomorskie. — Restauracja i kawiarnia "Słoneczna", ul. Wolności 38, kat. III, m. 260. — Ośrodek Wypoczynkowy nad jeziorem Bobrowo Wielkie (pole biwakowe, wypożyczalnia sprzętu pływającego).

ocena 4,8/5 (na podstawie 4 ocen)

Polski Bałtyk zaprasza na wczasy.
wczasy, atrakcje, przyroda, jeziora, turystyka, Kalisz Pomorski, Drawsko Pomorskie