Tanie pokoje na wczasy

wczasy, wakacje, urlop

Koszalin

09 listopad 2011r.

Koszalin Miasto położone w odległości 8 km od morza na falistej morenie dennej Równiny Białogardzkiiej, u podnóża moreny czołowej zwanych wzgórzami chełmskimi (szczyt Krzyżanka — 137 m npm) na główinym szlaku kołowym "Wybrzeża". W Koszalinie bierze początek szlak pieszy do Sośnicy. Morena czołowa pokryta jest kompleksem lasów mieszanych. Przez Koszalin przepływa rzeka Dzierżęcinka (dł. 29 km) uchodząca do przybrzeżnego jeziora Jamno. Rzeka charakteryzuje się znacznym spadkiem; poniżej Koszalina zanieczyszczona jest ściekami komunalnymi. Po obu stronach Dziięrżęcinki aż na Górę Chełmską prowadzi promenada spacerowa. Tereny spacerowe zlokalizowane są w parku z ciekawym drzewostanem; pomniki przyrody stanowią w nim: — tulipanowiec — obwód 140 cm, wysokość 17 m, — około 80-letnii platan klonolistny — obwód 210 cm, — korkowiec amurski — obwód około 70 cm, wysokość 11 m. Miejsce wypoczynku świątecznego dla mieszkańców miasta stanowią również przepiękne okolice jeziora Lubiatowskiego, Mostowa i Mielna — nadmorskiej miejscowości wypoczynkowej. Jezioro Lubiatowskie jest rezerwatem ornitologicznym o powierzchni 370 ha — naturalne lęgowisko rzadko spotykanych gatunków ptaków wodnych i błotnych. W pobliżu Koszalina (około 3 km od miasta) po prawej stronie szosy Koszalin — Sianów, zaajduje się rezerwat glebowy "Bielica" (pow. 1,5 ha). Rezerwat stanowi rzadki przypadek bielic, składających się z osadów żwirowato-piszaczystych i ukształtowanych bez udziału wód gruntowych. Z kolei przy szosie Koszalin — Szczecin (w odległości 7 km od miasta), rozciąga się rezerwat ornitologiczny "Parnowo" (ochronie podlegają rzadkie gatunki ptaków wodnych i błotnych, między innymi: brodźce, łabędzie nieme, dziwonie, bataliony). Koszalin, dawne osiedle słowiańskie, do XIII w. nie odgrywał większej roli. Od 1248 r. należał do biskupów kamieńskich; prawa miejskie uzyskał w 1266 r. W okresie od XIV do XVI w. Koszalin należał do najbogatszych miast pomorskich, prowadząc ożywiony handel poprzez port w pobliskim Unieściu. Po przeniesieniu siedziby biskupiej z Kamienia Pomorskiego, rozpoczął się intensywny proces germanizacji miasta. Rozwój Koszalina hamowały powtarzające się wojny, pożary i epidemie. Ponadto w pierwszej połowie XVIII w. nastąpiło zamulenie przesmyku łączącego jeziora Jamno z morzem, co przerwało handel (port przestał istnieć). W czasach pruskich miasto nie odgrywało większej roli, aż do utworzenia tu w 1816 r. rejencji. Budowa linia kolejowej Szczecin — Gdańsk w latach 1859—1869, przyczyniła się do ponownego ożywienia gospodarczego. W czasie drugiej wojny światowej miasto zostało zniszczone w około 40%, wyzwolone dniia 4 III 1945 r. Pamięć wyzwolicieli miasta uczczono pomnikami na kwaterze wojennej cmentarza komunalnego (gdzie pochowano 249 żołnierzy radzieckich) i na placu przed Urzędem Wojewódzkim. Stoi tam rzeźba żołnierza radzieckiego- trzymającego za rękę dziecko. Obecnie Koszalin jest siedzibą władz wojewódzkich, liczy około 82 tys. mieszkańców. Pełni funkcję kulturalną, naukową i gospodarczą regionu. Miasto posiada: Wyższą Szkołę Inżynierską, Koszaliński Ośrodek Naukowo-Badawczy, Wojskową Oficerską Szkołę Obrony Przeciwlotniczej oraz Instytut Ziemniaka w pobliskim Boninie — jako jedyna tego typu placówka naukowo-badawcza w Polsce. Z ważniejszych obiektów kulturalnych należy wymienić: Bałtycki Teatr Dramatyczny oraz Państwową Filharmonię im. St. Moniuszki. W 1975 r. w Koszalinie zorganizowane zostały ogólnopolskie dożynki, po których miasto zyskało na wyglądzie (wyburzono szereg bloków, poszerzono arterie komunikacyjne). Obecnie zakończono budowę tunelu podziemnego zlokalizowanego przy dworcu PKP; trwają jeszcze prace wykończeniowe. Zabytki — Katedra gotycka zbudowana w latach 1300—1333, ul. Zwycięstwa, — kaplica przyklasztorna z gotyckim portalem z XIV w., ul. Mickiewicza, — ośmioboczna kaplica św. Gertrudy z 1383 r., ul. P. Findera, — Domek Kata z XV w. (obecnie siedziba Teatru Propozycji "Dialog"), ul. Grodzka 3, — fragmenty murów obronnych średniowiecznego miasta, ul. Młyńska, ul. K. Wielkiego, — kilka zabytkowych kamieniczek mieszczańskich, ul. B. Chrobrego, ul. Bogusława II, — pomnik ku czci wyzwolicieli miasta, ul. A. Lampe (przed Urzędem Wojewódzkim), — pomnik ku czci poległych żołnierzy Armii Radzieckiej (cmentarz komunalny), — pomnik (obelisk) ufundowany przez społeczeństw^ Koszalina z okazji obchodów XX-lecia wyzwolenia miasta; Plac Bojowników PPR (przed Urzędem Miejskim). — pomnik Łączności Polonii Zagranicznej z Macierzą (przed Biblioteką Wojewódzką). Muzea — Muzeum Okręgowe, wystawa stała: Koszalin w Polsce Ludowej, ul. Armii Czerwonej 53, tel. 239-30. Wystawy czasowe w budynku przy ul. Bogusława II 15. Czynna: z wyjątkiem poniedziałków, świąt i dni po-świątecznych w godz. 10.00—16.00, we wtorki godz. 12.00—18.00, w niedziele godz. 10.00— 16.00. W piątki wstęp wolny.

ocena 4,8/5 (na podstawie 4 ocen)

wczasy, atrakcje, zachodniopomorskie, Koszalin, turystyka