Tanie pokoje na wczasy

wczasy, wakacje, urlop

Lasy Kaszubskie

13 czerwiec 2012r.

LASY Ważnym nie tylko dla gospodarki, ale i dla ruchu turystycznego oraz wczasów czynnikiem omawianego obszaru jest jego zalesienie. W powiecie kartuskim o powierzchni 1145 km2 lasy zajmują ponad 31 000 ha, co stanowi około 28% obszaru całego powiatu. Powiat kościerski zajmujący obszar 1 137 km2 posiada około 40 000 ha powierzchni leśnej, a więc zajmuje ona prawie 34°/o terytorium tego powiatu. Najbardziej typowym drzewem dla większości omawianego terenu jest buk oraz lasy bukowo-mieszane z występowaniem dębu, sosny, a także modrzewia. Na całym tym obszarze występuje również dość obficie świerk, sztucznie niegdyś wprowadzony przez człowieka z myślą o zwiększeniu dochodowości w gospodarce leśnej. Sztucznie również wprowadzono za czasów niemieckich modrzew zagraniczny, mimo istnienia na terenie kartuskim znakomitego drzewostanu polskiego modrzewia nizinnego. W południowej części opisywanego terenu, na równinie sandrowej występuje głównie sosna, której towarzyszy w niewielkich skupieniach brzoza, a niekiedy dąb. Lasy pojezierza obfitują w jagody i grzyby, masowo zbierane przez ludność najbliższych okolic i mieszkańców Trójmiasta. KLIMAT Klimat Pojezierza Kaszubskiego różni się od klimatu sąsiadujących z nim obszarów. Jest to najchłodniejsza część Pomorza Gdańskiego. Zimy są tu ostrzejsze, a lata chłodniejsze. Przymrozki występują na terenie pojeziernym najdłużej, a okres wegetacyjny roślin trwa tu mniej niż 200 dni, podczas gdy w innych częściach Pomorza 200—210 dni. Wysokie jest natomiast na pojezierzu nasłonecznienie, przeciętnie powyżej 8,5 godziny na dobę. Opady są tu wyższe niż w pasie przymorskim — wynoszą ponad 600 mm rocznie. Najwyższe są w miejscach większych spiętrzeń powierzchni, jak np. w okolicy Wieżycy, gdzie znaczne opady śniegu stwarzają doskonałe warunki do uprawiania narciarstwa przez kilka miesięcy zimowych. Wiatry są na pojezierzu słabsze niż blisko morza i wieją najczęściej z zachodu i północnego zachodu, a także z południa.

ocena 4,8/5 (na podstawie 4 ocen)

wczasy, jeziora, kaszuby