Tanie pokoje na wczasy

wczasy, wakacje, urlop

Powiat Lębork - Rezerwaty przyrody

08 listopad 2011r.

Mierzeja Sarsbska. Ochroną objęta jest prawie cała mierzeja pomiędzy zalewowym jeziorem Sarbskim a Bałtykiem. Teren ten należy do Nadleśnictwa Łeba i obejmuje oddziały 10—23 oraz 37—39. Na mierzei jak zwykle występują wydmy, dochodzące miejscami do wysokości 23 m. Miętzy wydmami znajdują się zabagnione tereny, których poziom nie wznosi się wyżej, niż 1 m npm. W niektórych miejscach wydmy są ruchome i przemieszczają się zwykle w kierunku wschodnim, względnie południowo-wschodnim. Większa część terenu porośnięta jest lasem o różnym wieku. Przeważają młodniki (młode drzewostany). Obok sosny zwyczajnej, jako głównego składnika, występuje sosna górska i sosna czarna. Poza tym spotyka się brzozę, olchę szarą i wierzbę kaspijską^ W runie występują rośliny typowe dla nadmorskich borów sosnowych. Na szczególne wyróżnienie zasługują bażyna i wrzosiec bagienny. Na wydmach rosną prawie wszystkie rośliny wydmowe. Uderza jedynie-brak mikołajka nadmorskiego. Ze względu na bliskość miasta Łeby ten ciekawy zakątek Wybrzeża jest w sezonie letnim licznie odwiedzany przez wczasowiczów i turystów, którzy mogą tam podziwiać orginal-ność form wydmowych i bogaty, jak na te warunki siedliskowe, świat roślin. Choczewskie Cisy. Przy drodze leśnej z Sasina do latarni morskiej "Stillo" w oddziałach 314 r i 315 1, m, n, p, t utworzony został rezerwat przyrody o pow. 9.19 ha, obejmujący mały fragment lasu świeżego-z bukiem i olchą, gdzie w podszyciu występuj© kruszyna, leszczyna, jarzębina i trzmielina europejska, a w runie szczawik zajęczy, bluszcz pospolity, łuskownłk różowy, widłak jałowcowaty, wawrzynek wilczełyko, bagno zwyczajne i inne, oraz fragment boru świeżego z domieszką "brzozy. Wśród drzew występują cisy przeważnie odroślowe oraz podrosty i nalot cisów o zdrowym wyglądzie. Okazałe cisy, które rosły w rezerwacie, wycięte zostały w czasie II wojny światowej i pozostały tylko pnie. Bardzo interesującym zjawiskiem w tym rezerwacie jest naturalne odnawianie się cisa, czego nie da się obserwować w największym skupieniu cisów, jakie znajduje się w Borach Tucholskich w Nadleśnictwie Wierzchlas. Zarastające jezioro w Wicku. Rezerwat o powierzchni około 15 ha, położony jest w gromadzie Wicko, niedaleko wsi Nowe Wicko. Jak sama nazwa wskazuje, rezerwat obejmuje zarastające jezioro. Otoczony jest mokrymi, względnie podmokłymi łąkami. Topograficznie rezerwat tworzy teren prawie równy, niski z wklęsłościami we wschodniej części. W latach mokrych i na wiosnę ta część znajduje się pod wodą. Część rezerwatu jest pokryta zaroślami, mającymi charakter leśny. Tworzy je olcha czarna, brzoza, osika i różne wierzby, wśród których sporo wierzby laurowej. Cały teren porośnięty jest rzadko lub bardzo rzadko rozrzuconymi kępami zarośli wierzbowych. Wśród roślinności krzewiastej na szczególną uwagę zasługuje woskownica, która miejscami tworzy duże zwarte zarośla. Pokrywę całego rezerwatu tworzą trawy i sity oraz dość bogata roślinność zielna. Pomniki przyrody Przy szosie Lębork—Łeba w miejscowości Charbrowo rośnie obok kościoła kilkusetletni okazały dąb (obwód na wys. 1.30 m — 6 m, wys. 23 m). W lesie Nadleśnictwa Łeba, Leśnictwo Wrzeście w oddz. 207 b wyróżnia się sędziwy buk (obwód na wys. 1.30 — 5.40 m, wys. 23 m). Przy szosie Sarbsko—Ulinia, naprzeciw pierwszych zabudowań wsi TJlinia od strony Sarbska rośnie grupa okazałych buków. W miejscowości Wrzeście w Parku Państwowego Gospodarstwa Rolnego rósł piękny 1000 letni cis (obwód na wys. 1.30 — 3 m, wysokość 15 m). Z niewyjaśnionych przyczyn drzewo to uschło i zostało skreślone z ewidencji pomników przyrody.

ocena 4,8/5 (na podstawie 4 ocen)

Rezerwuj noclegi na wczasy w Polsce.
przyroda, atrakcje, przyroda, Łeba, Mierzeja Sarsbska