Tanie pokoje na wczasy

wczasy, wakacje, urlop

Światowa Stolica Bursztynu

24 lipiec 2013r.

ŚWIATOWA STOLICA BURSZTYNU Gdańsk, związany z morzem i "bałtyckim złotem północy", od wieków kultywował tradycje sztuki bursztyniarskiej. Gdańscy bursztynnicy stworzyli własną szkołę obróbki bursztynu, a jakość ich wyrobów nie ma sobie równej w świecie. Bałtycki bursztyn zwany sukcynitem to pochodząca sprzed 40 milionów lat stwardniała żywica kopalna zawierająca stosunkowo dużą domieszkę kwasu bursztynowego, która deiyduje o jego wyjątkowych, leczniczych właściwościach. Jako ważny ośrodek wydobycia i przerobu tego wyjątkowego kruszcu, zarówno dawniej jak i dziś słynący wspaniałymi dziełami sztuki z jantaru, Gdańsk jest liczącym się centrum naukowym zajmującym się tą tematyką, siedzibą Krajowej Izby Gospodarczej Bursztynu i Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników, gospodarzem największych na świecie targów bursztynu AMBERIF i AMBERMART oraz znanym punktem na historycznym i współczesnym szlaku bursztynowym. Już w drugiej połowie siedemnastego wieku zaczęły powstawać pierwsze gdańskie kolekcje bursztynu. Specjalizowano się zwłaszcza w gromadzeniu inkluzji. W uznaniu "bursztynowej sławy" Gdańska i mistrzostwa jego bursztynników jedną z odmian bursztynu nazwano od imienia miasta geaanit. Wieje historycznych i współczesnych szlaków bursztynowych wiedzie do Światowej Stolicy Bursztynu. ŚLADAMI BURSZTYNU PO GDAŃSKU Warto odwiedzić Gdańsk, by przemierzyć bursztynowy szlak po mieście. Oto jego kolejne etapy: Muzeum Historyczne Miasta Gdańska otwarciem wystawy "Polskie klejnoty morza" w 2000r. zainaugurowało działalność nowego oddziału - Muzeum Bursztynu, które znajdzie już wkrótce siedzibę w Zespole Przedbramia. Obecnie w Ratuszu Głównego Miasta prezentowane sq zbiory znanego bursztynnika Lucjana Myrty. Jego autorska kolekcja jest jednq z największych na świecie. Prezentowane prace to zarówno miniaturowe, jak i monumentalne formy, w których zastosowano wszelkie techniki sztuki bursztyniarskiej: intaglio, eglomisee, intarsje, płaskorzeźbę i rzeźbę. Jednym z najpiękniejszych eksponatów jest największa na świecie, wykonana w jednej bryle bursztynu (2,5 kg) rzeźba "Akt kobiecy wg A.Rodina". Wystawa ta to wspaniały poczqtek kolekcji muzeum. Muzeum gromadzi zarówno dzieła sztuki dawnej, jak i współczesnej oraz okazy przyrodnicze. Muzeum Bursztynu-Oddział Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, RatuszGlównego Miasta, ul. Długa 47, tel. (+48 58) 767 91 00, www.mhmg.gda.pl godzinyzwiedzania: -wsezonie:poniedzialek 10.00-15.00, wtorek-sobota 10.00-18.00, niedziela 11.00-18.00 -pozasezonem: wtorek-sobota 10.00-16.00, niedziela 11.00-16.00 Muzeum Archeologiczne w Gdańsku przygotowało stałq wystawę "Z bursztynem przez tysiqclecia". Składa się ona z dwóch części: bursztyn w przyrodzie i bursztyn w kulturze. Zwiedzajqcy mogq zapoznać się z pochodzeniem bursztynu, jego odmianami, obejrzeć zabytki bursztynowe oraz przedmioty zwiqzane z bursztyniarstwem, poczqwszy od paleolitu, poprzez starożytność, średniowiecze, aż po czasy współczesne. W muzeum można też uczestniczyć w pokazie dawnej obróbki bursztynu, zapoznać się z mapq szlaków bursztynowych Starożytnej Europy. Muzeum Archeologiczne, ul. Mariacka 25/26, tel.(+48 58) 301 5031, www.archeologia.pl godzinyzwiedzania: -wsezonie: wtorek-niedziela 10.00-17.00; -pozasezonem: wtorek, czwartek,piętek 9.00-16.00, środa 10.00-17.00, sobota, niedziela 10.00-16.00, Muzeum Inkluzji w Bursztynie mieszczqce się na Wydziale Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie działa jedyna na świecie Katedra Bursztynu, prezentuje najdawniejsze ślady życia zatopione w bryłkach bursztynu w postaci inkluzji. Uczestnicy majq możliwość obejrzenia najpiękniejszych okazów inkluzji i wyrobów z bursztynu, pokazu slajdów, wysłuchania pogadanki na temat historii "bałtyckiego złota". Muzeum Inkluzjiw Bursztynie, Uniwersytet Gdański, Gdynia, al. Piłsudskiego 46, tel.(+4858) 660 16 42, www.muzeum.gda.pl godzinyzwiedzania: codziennie 9.00-17.00 Kościół św. Brygidy pochodzqcy z przełomu XIV i XV w. wszedł do historii w sierpniu 1980 r. podczas strajków robotniczych. Surowe wnętrza świqtyni wzbogaci w przyszłości wyjqtkowe dzieło sztuki: monumentalny bursztynowy ołtarz o wysokości 11mi szerokości 6 m. Będzie miał formę tryptyku z obrazem Matki Boskiej Świata Pracy w centralnej części. Jest on reprodukcjq obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Upamiętniać ma 28 robotników, którzy zginęli w grudniu 1970 r. Przyozdobiony będzie w sukienkę z mlecznobiałego bursztynu i korony z jasnożółtych bursztynów. Sam ołtarz będzie tworzył kształt lilii nawiqzujqcy do kształtu gotyckiej lilii heraldycznej. Na nastawie ołtarza umieszczone będq sceny z życia gdańszczan, a centralne miejsce zajmie złocone tabernakulum w kształcie kuli. Obecnie podziwiać można w kościele fragmenty tworzonego ołtarza oraz wspaniałq bursztynowq monstrancję. Kościólśw. Brygidy, ul. Profesorska, te. (+4858) 301 31 52 Pracownie i galerie bursztynu Gdańsk słynie z wielu renomowanych warsztatów bursztyniarskich usytuowanych w większości w pięknych kamieniczkach na gdańskiej starówce. W niektórych turyści majq okazję przyjrzeć się procesowi obróbki kamienia i powstawania biżuterii bursztynowej. Zachęcamy do odwiedzenia licznych ekskluzywnych galerii i małych sklepów jubilerskich, oferujqcych wyroby z bursztynu: pięknq biżuterię, eleganckie bibeloty, lampy, których witrażowe abażury mieniq się wszystkimi barwami jantaru, małe souveniry, które stanowić będq miły upominek lub pamiqtkę z bursztynowego Gdańska. Letni Festiwal Bursztynu podczas Jarmarku św. Dominika Wśród wielu imprez kulturalnych i plenerowych tradycyjnego sierpniowego jarmarku organizowanego zgodnie ze średniowiecznq tradycjq jest też dzień, którego głównym bohaterem jest gdański skarb - bursztyn. Wystawy, atrakcyjne konkursy, własnoręczne wykonywanie biżuterii bursztynowej według indywidualnych pomysłów, prezentacje, pokazy mody "bursztynowej" i obróbki "dobrego kamienia" oraz kramy gdańskich bursztynników to doskonała okazja do zabawy i zakupu pięknej pamiqtki z bałtyckiego złota. Tradycjq już stały się happeningi, podczas których powstajq dzieła wzbogacajqce później zbiory Muzeum Bursztynu. Takimi nietypowymi eksponatami sq dwa najdłuższe na świecie naszyjniki, guzik o średnicy 31 cm i wadze 1,5 kg, ułożony z jasnożółtych i prześwitujqcych kształtek naturalnego bursztynu oraz bursztynowa bransoleta składajqca się z210 okienek, które swoimi kompozycjami z bursztynu i drutu wypełniali goście Dnia Bursztynu w 2003 r. Jarmark św. Dominika - trzy pierwsze tygodnie sierpnia - ulice i place gdańskiejstarówki-termin iprogram kolejnego jarmarku w kalendarzu imprez.

ocena 4,8/5 (na podstawie 4 ocen)

Rezerwuj noclegi na wczasy w Polsce.
Urlop, Kaszuby, kurorty nad morzem, miejsca noclegowe, nad morzem, wakacje, wczasy, wczasy z dzieckiem, Bursztyn, Gdańsk, Zatoka Gdańska, Pomorze, wakacje